25.02.2022 Mgr. Picková Monika Přečteno: 205x

Židovské památky Heřmanova Městce

V rámci týdenního projektu se žáci 4.A seznámili s židovskými památkami, které neodmyslitelně patří k historii našeho města.

Žáci během celého týdne plnili rozmanité úkoly, pracovali s plány, mapami i obrazovým materiálem. Vyhledávali informace z několika zdrojů. Největší zajímavostí byla pro žáky komentovaná prohlídka místní synagogy. Výstupem projektového vyučování byly informační plakáty, které žáci vytvořili a prezentovali v expertních skupinách. Získané znalosti žáci využili v závěrečném testu, který zvládli výborně.  

Mgr. Monika Picková, Lenka Culková - studentka PdF UP Olomouc