Školní družina ve školním roce 2019/2020

Rozdělení dětí do ŠD pro rok 2019/2020
 
1. oddělení, Bc. Vladimíra Hůlková - přijaté děti ze 2. A+přijaté ze 3.B (Stará radnice, 2. patro)
 
2. oddělení, Bc. Iva Loudová - přijaté děti z 1. A+přijaté z 1.C (přístavba, přízemí, třída 2.A)
 
3. oddělení, Jana Friedlová - přijaté děti ze 2. B+přij. ze 3.A+část přij. dětí z 1.B (Stará radnice, 1. patro)
 
4. oddělení, Bc. Miroslava Kynclová - přij. děti ze 2.C+přij. ze 3.C (Stará radnice, 2. patro)
 
5. oddělení, Natálie Chmelíková - přij. děti z 1. D+část přij. dětí z 1.B (přístavba, 1. patro, třída 5.A)
 
 
Konkrétní jména nelze zveřejnit, prosím informujte se u Vaší paní učitelky či vychovatelky.
 

Prosíme rodiče, aby děti ze školní družiny omlouvali písemně, případně po osobní domluvě. Přijaté děti nastupují do školní družiny od 2. 9. 2019, není-li dítě omluveno či přihlášeno od jiného dne.