Provoz školní družiny pro rok 2022/2023 

 

Ranní družina od 6.15 do 7.30, v případě „děleného“ vyučování do 8.30, bude v prostorách budovy školky v přízemí ve družině u paní Hůlkové a Kynclové. Ve dnech děleného vyučování bude od 6.30 do 7.30 ještě v provozu další oddělení, v 1. patře ve třídě 2. A. 

Děti budou převáděny p. vychovatelkou na přístavbu před začátkem vyučování. 

 

Odpolední družina bude od 11.20 do 16.30 v budově školky v přízemí (1. a 4. oddělení), na přístavbě školy (2. a 3. oddělení) a v budově č. p. 4 (zvonek u dveří ZŠ, 5. a 6. oddělení). 

Ranní družina se neplatí, odpolední je zpoplatněna částkou 1500 ,- Kč/dítě/rok. Platba bude probíhat přes online pokladnu.  

 

Ve školním roce 2022/23 má družina šest oddělení s celkovou kapacitou 170 dětí.

Rozdělení dětí do školní družiny pro školní rok 2022/23

 

1. oddělení - Bc. Vladimíra Hůlková (budova školky, přízemí vlevo): přihlášené děti ze 2. C + část dětí ze 2. B – SD 184/2022, SD 168/2022, SD 88/2022, SD 72/2022, SD 54/2022, SD 52/2022, SD 18/2022, SD 2/2022, SD 164/2022, SD 150/2022, SD 173/2022

 

2. oddělení - Bc. Lucie Syrovcová (přístavba vchod z Jiráskovy ulice, přízemí, ve třídě 2. B): přihlášené děti z 1. B+část dětí ze 2. B – SD 19/2022, SD 21/2022, SD 30/2022, SD 31/2022, SD 101/2022, SD 186/2022, SD194/2022, SD 209/2022

 

3. oddělení - Bc. Libuše Buchtová (přístavba, přízemí, ve třídě 2. D): přihlášené děti z 1. A + část dětí ze 2. D – SD 84/2022, SD 95/2022, SD 112/2022, SD 147/2022, SD 190/2022, SD 59/2022, SD 69/2022, SD 134/2022, SD 17/2022, SD 174/2022

 

4. oddělení - Bc. Miroslava Kynclová (budova školky, přízemí vpravo): přihlášené děti ze 2. A + děti ze všech 3. tříd, které byly přijaty do ŠD

 

5. oddělení - Ivana Radoušová (nová budova školy č.p. 4): přihlášené děti z 1. D

 

6. oddělení - Lucie Chlubnová (nová budova školy č. p. 4): přihlášené děti z 1. C + část dětí ze 2. D – SD 197/2022, SD 138/2022, SD 116/2022, SD 111/2022, SD 60/2022