Organizace ŠD a rozdělení dětí pro rok 2021/2022

Stará radnice: 1. oddělení Bc. Vladimíra Hůlková, 3. oddělení Natálie Chmelíková, 4. oddělení Bc. Miroslava Kynclová

Přístavba: 2. oddělení Bc. Kristýna Zelená (ve třídě 2.A), 5. oddělení Ivana Radoušová, (ve třídě 2.D), 6. oddělení Markéta Žemličková (ve třídě 2.C)

Ranní družina je pouze na Staré radnicí (od 6.15 do 7.30, v případě děleného vyučování do 8.30.)

Je určena i pro děti, které nenavštěvují odpolední družinu!

ROZDĚLENÍ DĚTÍ:

1. oddělení: přijaté děti ze 2.A a 3.D

2. oddělení: přijaté děti z 1.A a 2.C

3. oddělení: přijaté děti z 1.D + část dětí z 2.B – SD 72/2021, SD 99/2021, SD 117/2021, SD 106/2021, SD174/2021, SD 87/2021, SD 137/2021, SD 88/2021, SD 21/2021, SD 109/2021, SD 172/2021, SD 19/2021, SD 161/2021

4. oddělení: přijaté děti ze 3.A, 3.B, 3.C a část dětí ze 2.B – SD 53/2021,SD 91/2021, SD 190/2021, SD 7/2021, SD 147/2021, SD 167/2021, SD 142/2021

5. oddělení: přijaté děti z 1.B + část dětí ze 2.D – SD 94/2021, SD 134/2021,SD 1/2021, SD 122/2021, SD 170/2021, SD 62/2021, SD 107/2021, SD 197/2021, SD 123/2021, SD 93/2021

6. oddělení: přijaté děti z 1.C + část ze 2.D – SD 194/2021, SD 156/2021,SD 38/2021, SD 46/2021, SD43/2021, SD 193/2021, SD 40/2021, SD 112/2021, SD 36/2021

 

 

 

Prosíme rodiče, aby děti ze školní družiny omlouvali písemně, případně po osobní domluvě. Přijaté děti nastupují do školní družiny od 1 9. 2020, není-li dítě omluveno či přihlášeno od jiného dne.