PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY V ROCE 2019/2020

Ranní družina (6.15-7.30) a „dělené vyučování“ (7.30-8.30) je POUZE v budově Staré radnice ve 2. patře u paní Kynclové a paní Hůlkové.

V 1. patře u paní Friedlové bude denně od 6.15 do 7.30 hra na zobcovou flétnu.

Školní družina je otevřena od konce vyučování do 16,15 hodin. Prosíme rodiče o dodržování času vyzvednutí dítěte. 

1. oddělení Bc. Vladimíra Hůlková – na Staré radnici, 2. patro, vpravo.

2. oddělení  Bc.Ivana Loudová - v budově nové přístavby, přízemí, vpravo.

3. oddělení Jana Friedlová –  budova Staré radnice, 1. patro, vpravo.

4. oddělení Bc. Miroslava Kynclová –  budova Staré radnice, 2. patro, vlevo.

5. oddělení Natálie Chmelíková – budova nové přístavby, 1. patro, ve třídě

 

Prosíme rodiče, aby děti ze školní družiny omlouvali písemně, případně po osobní domluvě. Přijaté děti nastupují do školní družiny od 2. 9. 2019, není-li dítě omluveno či přihlášeno od jiného dne.