Medailonky pedagogů ZŠ Heřmanův Městec


Mgr. Sylva Bořková

Sylva Bořková
Zařazeníučitelka
E-mailborkovas@zshm.cz
Místnost (třída)přízemí hlavní budova
Rozvrh
Metodická sekce1. stupeň, Aj - Nj - Rj
Vyučované předměty

Dosažené vzdělání

 • Pedagogická fakulta v Hradci Králové, specializace ruský jazyk - občanská nauka

 

Stěžejní kurzy a školení

 • Specifické poruchy učení a jejich reedukace – kurz dyslektické asistentky
 • Formativní hodnocení v praxi
 • Otevíráme dveře čtenářským dílnám
 • Projektové vyučování na 1.stupni ZŠ

 

Ve výuce se zaměřuji na

 • Individuální přístup k žákům
 • Uplatnění mezipředmětových vztahů ve výuce
 • Sebehodnocení žáků a formativní hodnocení žáků
 • Rozvoj komunikačních dovedností u žáků

 

Další informace o mně

 • Ve volném čase ráda maluji, čtu knihy s psychologickou a historickou tematikou, miluji procházky do přírody
 • Moje motto je „Nikdo není tak chudý, aby nemohl darovat úsměv“ a „Hledáš-li pomoc, vždy ji najdeš na konci svého ramene“.