Medailonky pedagogů ZŠ Heřmanův Městec


Mgr. Silvie Horáková

Zařazeníučitelka
E-mailhorakovas@zshm.cz
Místnost (třída)1. patro - staré křídlo
Rozvrh
Metodická sekce1. stupeň
Vyučované předměty

Dosažené vzdělání

  • Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta, obor Učitelství pro 1.stupeň ZŠ - speciální pedagogika
  • Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta, obor Výchovné poradenství
  • Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta, obor Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 

Stěžejní kurzy a školení

  • Národní institut pro další vzdělávání: Hodnocení a sebehodnocení žáka
  • Společnost pro mozkově kompaktibilní vzdělávání: Respektovat a být respektován
  • Centrum celoživotního vzdělávání: Respektovat a být respektován-Metoda komunitního kruhu
  • Národní pedagogický institut ČR: Formativní hodnocení v praxi
  • Zřetel s.r.o. společnost pro vzdělávání: Projektová výuka

 

Ve výuce se zaměřuji na

  • práci s chybou
  • klima třídy