Medailonky pedagogů ZŠ Heřmanův Městec


Bc. Vladimíra Hůlková

Vladimíra Hůlková
Zařazenívychovatelka
E-mailhulkovav@zshm.cz
Místnost (třída)
Rozvrh
Metodická sekce
Vyučované předměty

Dosažené vzdělání 

 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor Vychovatel a pedagog volného času, program celoživotního vzdělávání podle §60 zákona č. 111 / 1998 Sb., zákon o vysokých školách
 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, bakalářský studijní program B7501 Pedagogika, obor Školský management
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Katedra sociální pedagogiky- doplnění specializace sociální pedagogika

 

Stěžejní kurzy a školení 

 

 • Seznamovací a týmové stmelovací hry v praxi.
 • Efektivní komunikace ve škole, budování důvěry mezi kolegy, rodiči a žáky.
 • Cvičitelka I. třídy – Sokolská jednota Pardubice, cvičitelka II. třídy- Fit studio – Praha.
 • Komunikace v problémových situacích.

 

Ve školní družině se zaměřuji na 

 

 • Přemýšlení a zábavu, protože hra přináší radost a myšlenky jsou zdrojem síly.
 • Úsměv a toleranci, protože smích je hudbou duše a bez tolerance nelze žít s druhými.
 • Vyjádření uznání a ocenění, protože pochvala je pochoutkou života.
 • Individuální přístup, protože každé dítě je originál.

 

 

Další informace o mně 

 • Zájmy: cestování, sport, kultura, knihy.
 • Snažím se žít tak, aby mohli žít i ostatní a řídím se mottem: „I když se nikdo nemůže vrátit a vytvořit zcela nový začátek, každý může začít teď a vytvořit zcela nový konec.“ – Carl Bard