Medailonky pedagogů ZŠ Heřmanův Městec


Mgr. Lenka Koucká

Lenka Koucká
Zařazeníučitelka
E-mailkouckal@zshm.cz
Místnost (třída)přízemí - přístavba
Rozvrh
Metodická sekce1. stupeň
Vyučované předměty

Dosažené vzdělání

 • SZŠ Pardubice-zdravotní sestra
 • Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví-pomaturitní studium, Brno
 • UHK-Pedagogická fakulta-Učitelství 1. stupně-speciální pedagogika

 

Stěžejní kurzy a školení

 • ZAČÍT SPOLU – kurz pro učitele ZŠ (individualizace ve výuce, vytváření podnětného prostředí ve třídě, aktivní spolupráce s rodinou, projektové plánování, metody a formy rozvíjejícího hodnocení)
 • ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLE-kurz se zaměřením na modelování čtenářských dovedností a na činnost a metody, které čtenářskou gramotnost rozvíjejí krok za krokem)
 • Kurzy pro 1. stupeň ZŠ: - HEJNÉHO METODA ve výuce matematiky

                     - RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

                     - PRÁCE S PROBLÉMOVÝMI DĚTMI

                       - VÝUKOVÉ METODY A CÍLE V 1. ROČNÍKU ZŠ            

 Ve výuce se zaměřuji na

 • Individuální přístup
 • Aktivizaci žáků
 • Metody skupinové práce
 • Využití ICT

Co mě nabíjí

 • Folková hudba + festivaly
 • Vědomostní soutěže

Veršování