Medailonky pedagogů ZŠ Heřmanův Městec


Mgr. Zuzana Kovačičová

Zuzana Kovačičová
Zařazeníučitelka
E-mailkovacicovaz@zshm.cz
Místnost (třída)1. patro - hlavní budova
Rozvrh
Metodická sekce1. stupeň
Vyučované předměty

Dosažené vzdělání

 • Pedagogická fakulta Hradec Králové, obor učitelství 1. stupně se zaměřením na tělesnou výchovu

Stěžejní kurzy a školení

 • Kurzy tvořivé dramatiky Zdeňka Petržely, Svitavy
 • Jazykové kurzy angličtiny a zahraniční stáže v Londýně a Sydney +  kurzy metodiky anglického jazyka
 • Kurzy RWCT - čtením a psaním ke kritickému myšlení + kurz typologie osobnosti MBTI  (Praha)
 • Didaktické semináře a školení -  aplikace nových metod ve výuce na 1. stupni

 (CCV Pardubice)

Ve výuce se zaměřuji na

 • Využití prvků tvořivé dramatiky ve výuce
 • Metoda CLIL na 1. stupni
 • Podpora čtenářské gramotnosti, kreativity a logického myšlení
 • Projektová výuka na různá témata

Další informace o mně:

 • Sport – kolo, lyže, jóga, tanec
 • Turistika, cestování
 • Četba, historie, odborná literatura