Medailonky pedagogů ZŠ Heřmanův Městec


Mgr. Lenka Malá

Lenka Malá
Zařazeníučitelka
E-mailmalal@zshm.cz
Místnost (třída)2.patro - kabinet přírodopisu
Rozvrh
Metodická sekceD - Z, Aj - Nj - Rj
Vyučované předmětyAj, Z

Dosažené vzdělání

 • Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ občanská výchova – zeměpis
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor učitelství angličtiny pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Stěžejní kurzy a školení

 • Dvoutýdenní kurz CLIL (Content and Language Integrated Learning) – Dublin
 • Vzdělávací aktivity eTwinning – letní dílny, národní konference, mezinárodní kontaktní semináře (Bukurešť, Hammamet)
 • Future Classroom Lab Brusel – inovativní výukové metody ve třídě budoucnosti
 • Metodické kurzy k výuce anglického jazyka (Mgr. Sylvie Doláková)
 • Refresher course and methodology for non-native teachers of English. 2022, Cork, Irsko

Ve výuce se zaměřuji na

 • Aktivizaci anglického jazyka u žáků pomocí mezinárodních projektů eTwinning
 • Metodu CLIL, poskytování metodické a jazykové podpory pro pedagogy využívající metodu CLIL
 • Využití výukových online nástrojů a rozvoj praktických IT kompetencí u žáků napříč předměty
 • Mezipředmětové vztahy, utváření multikulturních postojů

Další informace o mně

 • Vlastní vzdělání, znalosti a dovednosti dostávají smysl až ve chvíli, kdy je předáváme dál.