Medailonky pedagogů ZŠ Heřmanův Městec


PaedDr. Jarmila Šmídová

Jarmila Šmídová
Zařazenízástupkyně ředitelky pro 1. stupeň
E-mailsmidovaj@zshm.cz
Místnost (třída)1. patro – kancelář zástupkyň
Rozvrh
Metodická sekce 1. stupeň, Aj – Nj – Rj, Ev
Vyučované předměty Hv

Dosažené vzdělání

  • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, aprobace ruský jazyk – hudební výchova pro 2. a 3. stupeň
  • Studijní pobyt v Moskvě a Baku, půlroční stáž ve Volgogradu
  • Dvouleté rozšiřující studium u světově uznávané klavírní pedagožky Boženy Steinerové

 

Stěžejní kurzy a školení

  • Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství
  • Bakaláři – Školní matrika
  • Koordinátor tvorby školního vzdělávacího programu
  • Vzdělávací program České školní inspekce

 

Ve výuce se zaměřuji  na

  • Propojení hudební teorie a dějin s klavírními ukázkami
  • Rozvoj řečových dovedností a poslech s porozuměním při výuce cizího jazyka

 

Další informace o mně

  • Zájem o osobnosti, zvláště v oblasti atletiky