Medailonky pedagogů ZŠ Heřmanův Městec


Mgr. Kristýna Zelená

Kristýna Zelená
Zařazeníučitelka
E-mailzelenak@zshm.cz
Místnost (třída)přízemí – kabinet za modrou třídou
Rozvrh
Metodická sekce1. stupeň, Aj - Nj - Rj
Vyučované předmětyAj, Inf

 

Dosažené vzdělání

 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních
 • Studium pedagogiky podle §22 odst. 1. písm. a)zákona č. 563/ 2004 Sb., studium anglického jazyka
 • Linguistic, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v.o.s- Doplňující didaktické studium anglického jazyka.
  • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor Specializace v pedagogice

 

Stěžejní kurzy a školení

 • Osobnostně sociální rozvoj hrou a zážitkem v zájmovém vzdělávání
 • Individuální přístup k žákům
 • Aktivizační metody na začátek vyučování anglického jazyka
 • Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ- praktický kurz k nové informatice.
 • Kreativní metodologie- Alpha School of English, Malta

 

Ve výuce se zaměřuji na

 • Individuální přístup k žákům
 • Formativní hodnocení
 • Využití poznatků v praxi

 

Ve školní družině se zaměřuji na

 • Rozvoj kreativity-zapojení výtvarných aktivit s prvky arteterapie
 • Prvky zážitkové pedagogiky
 • Rozvoj individuálních dovedností
 • Spolupráci a přátelskou atmosféru

 

Další informace o mně

 • Ráda chodím na túry s mým čtyřnohým parťákem.
 • Řídím se mottem: „Neplač, že zapadlo slunce, protože slzy ti zabrání vidět tu pravou krásu hvězd.“