Školní rok 2019/2020

Důležitá data a termíny

Pedagogické rady:  19.11.2019, 20.1.2020, 22.4.2020, 22.6.2020


Třídní schůzky a plenární zasedání SRPŠ:  26.9.2019 od 16,00 hodin

Třídní schůzky  SRPŠ: 7.1.2020 od 16,00 hodin


Konzultační odpoledne: 8.10.2019, 12.11.2019, 10.12.2019,  4.2.2020, 10.3.2020, 14.4.2020, 12.5.2020, 9.6.2020 - tedy každé druhé úterý v měsíci, všechny ročníky 15,10 -17,10 hodin

Den otevřených dveří : 22.1.2020 1. - 3.vyučovací hodina


Schůzka s rodiči vycházejících žáků:              28.11.2019 od 15,15 hodin

Odevzdání přihlášek na střední školy k potvrzení školou:
nejpozději do 23. 11. 2019    (talentové zkoušky na umělecké školy)
nejpozději do 15. 2. 2020       (přijímací zkoušky na ostatní školy)

Odevzdání přihlášek na SŠ: s talentovou zkouškou do 30.11.2019, na ostatní SŠ  do 1.3.2020

Přijímací řízení na střední školy:
střední školy ( s talentovou zkouškou)       2. 1. – 15. 1.2020
konzervatoře                                         15. 1. -  21. 1. 2020
střední školy ( bez talent. zk.)-1. kolo …   12. 4. - 28. 4. 2020

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky:  18.3.2020 15,00-17,00 hodin

Zápis do prvních tříd: 1.4. a 2.4. 2020 12,00 -17,00 hodin

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků: 28.5.2020 od 15,00 hodin

Výuka v 1. pololetí bude ukončena: 30.1.2020
Výuka v 2. pololetí bude ukončena: 30.6.2020

Vyučování ve školním roce 2020/2021 začne: 1. 9. 2020

Speciální akce školy:

Letní slavnost:  11. 6.  2020

Prázdniny a dny volna:

Podzimní: 29.10. - 30.10.2019
Vánoční: 23.12.2019 - 3.1.2020
Pololetní: 31.1.2020
Jarní: 10.2. - 16.2.2020
Velikonoční:  9.4.2020
Hlavní: 1.7. - 31.8.2020

Ředitelské volno: není plánováno