Školní rok 2020/2021

Důležitá data a termíny

Pedagogické rady:  19.11.2020, 21.1.2021, 12.4.2021, 23.6.2021


Třídní schůzky a plenární zasedání SRPŠ:  23.9.2020 od 16,00 hodin

Třídní schůzky  SRPŠ: 5.1.2021 od 16,00 hodin


Konzultační odpoledne - triády: 13.10.2020, 10.11.2020, 8.12.2020, 9.2.2021, 9.3.2021, 13.4.2021, 11.5.2021, 8.6.2021 - tedy každé druhé úterý v měsíci, všechny ročníky 15,10 -17,10 hodin

Den otevřených dveří : 4.11.2020 1. - 3.vyučovací hodina


Schůzka s rodiči vycházejících žáků:   26.11.2020 od 15,15 hodin

Vydání pololetního vysvědčení:  28. 1. 2021

Odevzdání přihlášek na střední školy k potvrzení školou:
nejpozději do                        (talentové zkoušky na umělecké školy)
nejpozději do                         (přijímací zkoušky na ostatní školy)

Odevzdání přihlášek na SŠ: s talentovou zkouškou do        2020, na ostatní SŠ do                     2021

Přijímací řízení na střední školy:
střední školy ( s talentovou zkouškou)       2021
konzervatoře                                           2021
střední školy ( bez talent. zk.)-1. kolo …    2021

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky:  17.3.2021 15,00-17,00 hodin

Zápis do prvních tříd: 6.4. a 7.4. 2021 12,00 -17,00 hodin

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků: 3. 6. 2021 od 15,30 hodin

Výuka v 1. pololetí bude ukončena: 28.1.2021
Výuka v 2. pololetí bude ukončena: 30.6.2021

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne: 1. 9. 2021

Speciální akce školy:

Letní slavnost:  10. 6.  2021

Prázdniny a dny volna:

Podzimní: 29.10. - 30.10.2020
Vánoční: 23.12.2020 - 3.1.2021
Pololetní: 29.1.2021
Jarní: 15.2. - 21.2.2021
Velikonoční:  1.4.2021
Hlavní: 1.7. - 31.8.2021

Ředitelské volno: není plánováno