Školní rok 2021/2022

Důležitá data a termíny

Pedagogické rady:  18.11.2021, 20.1.2022, 11.4.2022, 23.6.2022


Třídní schůzky a plenární zasedání SRPŠ:  22.9.2021 od 16,00 hodin

Třídní schůzky : 11.1.2022 od 16,00 hodin


Konzultační odpoledne - triády: 12.10.2021, 9.11.2021, 14.12.2021, 8.2.2022, 8.3.2022, 12.4.2022, 10.5.2022, 7.6.2022 - tedy každé druhé úterý v měsíci, všechny ročníky 15,10 -17,10 hodin

Den otevřených dveří : 3.11.2021 1. - 3.vyučovací hodina


Schůzka s rodiči vycházejících žáků:   25.11.2021 od 15,15 hodin

Vydání pololetního vysvědčení:  31.1.2022

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky:  16.3.2022 15,00-17,00 hodin

Zápis do prvních tříd: 4.4., 5.4. 2022 12,00 -17,00 hodin

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků: 2.6. 2022 od 15,30 hodin

Výuka v 1. pololetí bude ukončena: 31.1.2022
Výuka v 2. pololetí bude ukončena: 30.6.2022

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne: 1.9. 2022

Speciální akce školy:

Letní slavnost:  16.6.2022

Prázdniny a dny volna:

Podzimní: 27.10. - 29.10.2021
Vánoční: 23.12.2021 - 2.1.2022
Pololetní: 4.2.2022
Jarní: 28.2. - 6.3.2022
Velikonoční:  14.4.2022
Hlavní: 1.7. - 31.8.2022

Ředitelské volno: není plánováno