Školní rok 2022/2023

Důležitá data a termíny

Pedagogické rady:   14. 11. 2022, 18. 1. 2023, 17. 4. 2023, 21. 6. 2023 


Třídní schůzky a plenární zasedání SRPŠ:  21. 9. 2022  od 16,00 hodin

Třídní schůzky : 10. 1. 2023 od 16,00 hodin


Konzultační odpoledne - triády: 11.10. 2022, 8. 11. 2022, 13. 12. 2022, 14. 2. 2023, 14. 3. 2023, 11. 4. 2023                                         9. 5. 2023, 13. 6. 2023  - tedy každé druhé úterý v měsíci,

                                         všechny ročníky 15,10 -17,10 hodin

Den otevřených dveří : 2. 11. 2022 1. - 3.vyučovací hodina


Schůzka s rodiči vycházejících žáků:  24. 11. 2022 od 15,15 hodin

Vydání pololetního vysvědčení:  31.1.2023

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky:  15. 3.2023 15,00-17,00 hodin

Zápis do prvních tříd: 3.4., 4.4. 2023 12,00 -17,00 hodin

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků: 6. 6. 2023od 15,30 hodin

Výuka v 1. pololetí bude ukončena: 31.1.2023
Výuka v 2. pololetí bude ukončena: 30.6.2023

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne: 4.9. 2023

Speciální akce školy:

Letní slavnost:  25. 5. 2023

Prázdniny a dny volna:

Podzimní: 26. 10. - 27. 10. 2022
Vánoční: 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Pololetní: 3. 2. 2023
Jarní: 6. 3. - 12. 3. 2023
Velikonoční:  6. 4. 2023
Hlavní: 1. 7. - 31. 8. 2023

Ředitelské volno:  plánováno 18. 11. 2022