Školní rok 2023/2024

Důležitá data a termíny

Pedagogické rady:  15 11. 2023, 22. 1. 2024, 8. 4. 2024, 19. 6. 2024 


Třídní schůzky a plenární zasedání SRPŠ:  13. 9. 2023 od 16,00 hodin

Třídní schůzky : 9. 1. 2024 od 16,00 hodin


Konzultační odpoledne - triády: vždy druhé úterý v měsíci, tj. 10. 10. 2023, 14. 11. 2023, 12. 12. 2023,                                                              13. 2. 2024, 19. 3. 2024, 9. 4. 2024, 14. 5. 2024, 11. 6. 2024                                                                      všechny ročníky 15,10 -17,10 hodin

Den otevřených dveří : 1. 11. 2023      1. - 3.vyučovací hodina


Schůzka s rodiči vycházejících žáků: 23.11. 2023 v 15,15 hod.

Vydání pololetního vysvědčení:  31.1.2024

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky: 6. 3. 2024       15, 00-17, 00 hodin

Zápis do prvních tříd:  2. 4. a 3. 4. 2024 12, 00 -17, 00 hodin

Podávání přihlášek do školní družiny:    14. 5. -16.5. 2024 15,30 -17,00 hodin

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků: 5. 6. 2024 od 15, 30 hodin

Výuka v 1. pololetí bude ukončena: 31. 1. 2024
Výuka v 2. pololetí bude ukončena: 28. 6. 2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne: 4. 9. 2023

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne: 2. 9. 2024

Speciální akce školy:

Letní slavnost: 23.5. 2024

Prázdniny a dny volna:

Podzimní: 26. 10. - 27. 10. 2023
Vánoční: 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024
Pololetní: 2. 2. 2024
Jarní: 11. 3. - 17. 3. 2024
Velikonoční:  28. 3. 2024
Hlavní: 29. 6. - 1. 9. 2024

Ředitelské volno:  29. 9. 2023