Informace o výuce ve školním roce 2020/2021

Počet tříd: 32
Výchovně vzdělávací program : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ v Heřmanově Městci

V letošním školním roce pracují děti v těchto volitelných předmětech:

6. ročníky: informatika, mladý technik, pohybové hry, příprava pokrmů, úvod do anglické konverzace  

7. ročníky:  mladý technik, pohybové hry, úvod do anglické konverzace, základy lidových řemesel, další cizí jazyk - anglický, německý, ruský,

8. ročníky: další cizí jazyk - anglický, německý, ruský,

9. ročníky: další cizí jazyk - anglický, německý, ruský,

Nepovinné předměty:

sborový zpěv

Vedení školy

Ředitelka školy:  Mgr. Jana Šindelářová

Zástupkyně ředitelky:
PaedDr. Jarmila Šmídová – statutární zástupkyně, 1. stupeň
Mgr. Ivana Dvořáčková – 2. stupeň

Vedoucí vychovatelka ŠD: Bc. Miroslava Kynclová

Výchovný poradce: PaedDr. Libuše Moravcová

Školní psycholožka: Mgr. Kristýna Zrůstová

Školní metodik prevence: Mgr. Alena Stránská

Koordinátor ŠVP: Mgr. Květa Levínská

Koordinátor EVVO: Mgr. Jana Šindelářová

ICT koordinátor: Mgr. Ivana Dvořáčková. Mgr. Miroslav Pivoňka

Ekonom a sekretářka: Alena Dočkalová

Mzdová účetní: Bc. Ivana Loudová

Vedoucí školní jídelny: Eva Sedláčková

Vedoucí kuchařka: Marie Urbanová

Zvonění:

1. hodina      7,45 -  8,30
2. hodina      8,40 -  9,25
3. hodina      9,40 - 10,25
4. hodina    10,35 - 11,20
5. hodina    11,30 - 12,15
6. hodina    12,25 - 13,10
7. hodina    13,20 - 14,05
8. hodina    14,15 - 15,00