Informace o výuce ve školním roce 2022/2023

Počet tříd: 33
Výchovně vzdělávací program : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ v Heřmanově Městci

V letošním školním roce pracují děti v těchto volitelných předmětech:

6. ročníky:    čísel se nebojíme, mladý technik, pohybové hry, příprava pokrmů, základy lidových řemesel,   

7. ročníky:    další cizí jazyk - anglický, německý, ruský,

8. ročníky:    další cizí jazyk - anglický, německý, ruský,

9. ročníky:    další cizí jazyk - anglický, německý, ruský,

 

Vedení školy

Ředitelka školy:  Mgr. Jana Šindelářová, MBA

Zástupkyně ředitelky:
PaedDr. Jarmila Šmídová – statutární zástupkyně, 1. stupeň
Mgr. Ivana Dvořáčková – 2. stupeň

Vedoucí vychovatelka ŠD: Bc. Miroslava Kynclová

Výchovný poradce: PaedDr. Libuše Moravcová

Kariérová poradkyně: Mgr. Hana Dostálová

Školní psycholožka: Mgr. Kristýna Zrůstová

Školní metodik prevence: Mgr. Alena Stránská

Koordinátor ŠVP: Mgr. Květa Levínská

Koordinátor EVVO: Mgr. Jana Šindelářová, MBA

ICT koordinátor:  Mgr. Miroslav Pivoňka

Ekonom a sekretářka: Ing. Lucie Poláková

Mzdová účetní: Bc. Ivana Loudová

Vedoucí školní jídelny: Eva Sedláčková

Vedoucí kuchařka: Martina Minaříková

Zvonění:

1. hodina      7,45 -  8,30
2. hodina      8,40 -  9,25
3. hodina      9,40 - 10,25
4. hodina    10,35 - 11,20
5. hodina    11,30 - 12,15
6. hodina    12,25 - 13,10
7. hodina    13,20 - 14,05
8. hodina    14,15 - 15,00