10.04.2019Mgr. Lenka HašlováPřečteno: 41x

Prvouka ve 2. A

V hodinách prvouky jsme si vytvořili knihu o zvířatech a třídní kalendář. 
Děti si do školy přinesly encyklopedie a knihy o zvířatech. Další encyklopedie jsme si vypůjčili ze školní knihovny. Žáci si vybrali jednoho živočicha, o kterém se chtěli dozvědět nějaké zajímavosti z jeho života. Obdrželi záznamový list a pustili se do práce. Četli, vyhledávali a opisovali. Každý vypracoval jeden list. Nakonec jsme si z těchto záznamových listů vytvořili naši první knihu o zvířatech.
      Další naší společnou prací byla výroba třídního kalendáře. Tentokrát děti pracovaly ve dvojicích. Každá dvojice zpracovala jeden měsíc kalendářního roku. Děti si musely vyhledat,  kdo má v daný měsíc svátek a narozeniny. List kalendáře doplnily kresbou typickou pro daný měsíc, nyní stačí listy spojit a kalendář je hotový.
      V těchto tematicky zaměřených hodinách děti procvičovaly různé dovednosti. Učily se rozhodovat, komunikovat a spolupracovat, ale také vyhledávat a zaznamenávat informace.  Tímto bych ráda dětem za odvedenou práci poděkovala.
 
Mgr. Lenka Hašlová