Archív aktualit - ZŠ Heřmanův Městec

Seznam dětí přijatých do školní družiny
27.05.2024

na školní rok 2024/2025 je zveřejněn na úřední desce školy a zde


Volby do školské rady za zákonné zástupce
21.05.2024

se uskuteční dne 11. 6. 2024 od 15,00 do 17,00 hodin ve vestibulu hlavní budovy Základní školy Heřmanův Městec (vchod z náměstí Míru). Podrobné informace zde


Pozvánka na letošní Školní akademii
20.05.2024

ve čtvrtek 23.5.2024 je pro všechny nachystána zde


Školní družina pro rok 2024/2025
21.03.2024

Podávání přihlášek do školní družiny pro školní rok 2024/2025 bude probíhat ve dnech 14. - 16. 5. 2024 vždy od 15:30 do 17:00 v budově přístavby ZŠ Heřmanův Městec, vchod z Jiráskovy ulice. Zákonný zástupce obdrží registrační číslo a další informace. Přihlášky podané jiným způsobem nebo mimo tento termín není možné akceptovat.

Děkuji za spolupráci.


Přijďte si zahrát
17.03.2024

na JARNÍ HERNÍ ODPOLEDNE, které pořádá sekce matematiky ZŠ HM ve čtvrtek 21.3.2024 od 16 do 19 hodin ve školní jídelně. Pozvánku najdete zde


Přednáška spojená s besedou na téma PBIS
27.02.2024

Beseda se uskuteční v úterý 5. 3. 2024 od 16. 30 hodin v jazykové učebně v přízemí nově zrekonstruované budovy školy. Další informace naleznete na letáku


Provoz školní družiny v době jarních prázdnin 11. 3. 2024 – 15. 3. 202
20.02.2024

podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání vykonává školní družina činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitelka přerušit činnost družiny v době školních prázdnin (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání) a ředitelského volna (§ 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále jen školského zákona). V době mimo vyučování (školní prázdniny, ředitelské volno) nebude poskytováno školní stravování, žáci si mohou zakoupit oběd v ceně nedotovaného oběda, tedy 67,- Kč (§ 119 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, § 117 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 školského zákona).

Zřizovatel Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim souhlasí s omezením provozu nebo uzavřením ŠD pro nedostatek žáků během prázdninového provozu o vedlejších prázdninách a dnech ředitelského volna:

15 a více závazně přihlášených a přítomných žáků:

zachovat celodenní provoz ŠD - provozní doba od 6. 15 do 16. 30 hodin

žáci si mohou zakoupit oběd v ceně nedotovaného oběda

14 a méně žáků: ŠD uzavřít

K zájmovému vzdělávání ve školní družině během jarních prázdnin 11. 3. 2024 – 15. 3. 2024 se přihlásil pouze jeden žák, a proto bude školní družina v době jarních prázdnin 11. 3. 2024 – 15. 3. 2024 uzavřena.

 

V Heřmanově Městci dne 20. 2. 2024

Mgr. Jana Šindelářová, MBA

ředitelka školy


Přednášku spojená s besedou na téma Přípravná třída.
05.02.2024

Beseda se uskuteční v pondělí 26. 2. 2024 od 15. 30 hodin v jazykové učebně v přízemí nově zrekonstruované budovy školy. Další informace naleznete na letáku


Provoz školní družiny v době školních prázdnin
05.02.2024

Podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání vykonává školní družina činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitelka přerušit činnost družiny v době školních prázdnin (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání) a ředitelského volna (§ 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále jen školského zákona). V době mimo vyučování (školní prázdniny, ředitelské volno) nebude poskytováno školní stravování, žáci si mohou zakoupit oběd v ceně nedotovaného oběda, tedy 67,- Kč (§ 119 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, § 117 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 školského zákona).

Zřizovatel Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim souhlasí s omezením provozu nebo uzavřením ŠD pro nedostatek žáků během prázdninového provozu o vedlejších prázdninách a dnech ředitelského volna:

  • 15 a více závazně přihlášených a přítomných žáků:

                                zachovat celodenní provoz ŠD - provozní doba od 6. 15 do 16. 30 hodin

                                žáci si mohou zakoupit oběd v ceně nedotovaného oběda

  • 14 a méně žáků:        ŠD uzavřít

K zájmovému vzdělávání ve školní družině během jarních prázdnin může zákonný zástupce přihlásit žáka 1. stupně ZŠ nejpozději 19. 2. 2024.

 

V Heřmanově Městci dne 5. 2. 2024

 

Mgr. Jana Šindelářová, MBA

ředitelka školy

 


Mediální seminář vydává své první Školní okénko! 
10.12.2023

My, žáci 6. ročníku, se v mediálním semináři nejen seznamujeme se světem médií, kriticky čteme různé typy textů, interpretujeme a ověřujeme zdroje, ale také sami své texty tvoříme! Hledáme, zjišťujeme, píšeme, opravujeme, graficky zpracováváme a hlavně spolupracujeme. Pro školní časopis jsme vymysleli název Školní okénko. A co v něm najdete? Dozvíte se přímo zde. 

A samotný časopis si můžete prohlédnout 568_skolni-okenko.pdf (zshermanuvmestec.cz)