Archív aktualit - ZŠ Heřmanův Městec

Provoz školní družiny v době ředitelského volna 29. 9. 2023
11.09.2023

Podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání vykonává školní družina činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách.  
Po projednání se zřizovatelem může ředitelka přerušit činnost družiny v době školních prázdnin (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání) a ředitelského volna (§ 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále jen školského zákona). V době mimo vyučování (školní prázdniny, ředitelské volno) nebude poskytováno školní stravování, žáci si mohou zakoupit oběd v ceně nedotovaného oběda, tedy  67,- Kč (§ 119 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, § 117 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 školského zákona). 

Zřizovatel Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim souhlasí s omezením provozu nebo uzavřením ŠD pro nedostatek žáků během prázdninového provozu o vedlejších prázdninách a dnech ředitelského volna:  

15 a více závazně přihlášených a přítomných žáků:  

                              zachovat celodenní provoz ŠD - provozní doba od 6. 15 do 16. 30 hodin 

                              žáci si mohou zakoupit oběd v ceně nedotovaného oběda   

14 a méně žáků: ŠD uzavřít  

K zájmovému vzdělávání ve školní družině během ředitelského volna 29. 9. 2023 se přihlásili pouze dva žáci, a proto bude školní družina v době ředitelského volna 29. 9. 2023 uzavřena.  

 

V Heřmanově Městci dne 11. 9. 2023 

Mgr. Jana Šindelářová, MBA 

ředitelka školy 


Školní družina a ředitelské volno
16.08.2023

Vážení rodiče,

na pátek 29. 9. 2023 je vyhlášeno ředitelské volno. V případě potřeby můžete přihlásit žáka 1. stupně na tento den do školní družiny, nejpozději však 7. 9. 2023. Přihláška k zájmovému vzdělávání v době ředitelského volna je dostupná na internetových stránkách školy. Přihlášky přijímá ředitelka školy e – mailem skola@zshm.cz nebo osobně v ředitelně školy.

Školní stravování pro takto přihlášené děti je možné za cenu nedotovaného oběda.

V případě, že se přihlásí 14 a méně dětí, bude školní družina uzavřena. Informace o provozu školní družiny budou zveřejněny nejpozději 14. 9. 2023 na internetových stránkách školy.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkné dny.

Mgr. Jana Šindelářová, MBA


Přijďte si najít své ztracené oblečení
26.06.2023

Vážení rodiče, milí žáci, ve škole se stále nachází různé věci, které zdánlivě nikomu nepatří. Bundy, svetry, čepice nebo trička jsou opuštěná už několik dlouhých měsíců a stále přibývají. Nacházíme je u jídelny, v tělocvičně, na chodbách. Přijďte si prosím tyto nalezené věci prohlédnout a najít si třeba právě Váš svetr nebo bundu. Nalezené věci jsou u hlavního vchodu do školy. Věci, které nebudou nikomu patřit, nikdo si je do 30. 7. 2023 nevyzvedne, dáme na charitu. Děkuji Vám za spolupráci a věřím, že všechny věci budou rozebrány svými majiteli.

Jana Šindelářová


Poslední den školního roku,
05.06.2023

tj. pátek 30.6.2023 se vaří pouze pro přihlášené strávníky. Všichni máte oběd odhlášen. Kdo má v den vysvědčení zájem o oběd, musí si ho v objednacím boxu, po internetu nebo osobně u vedoucí ŠJ přihlásit, nejpozději do pondělí 27.6.2023.

VÝDEJ OBĚDŮ POSLEDNÍ DEN ŠKOLY BUDE OD 9:30 DO 12:00 HOD !!!!!!!!


Setkání rodičů žáků budoucího prvního ročníku
25.05.2023

se uskuteční v úterý 6.6.2023 od 15,30 hodin ve třídách budovy mateřské školy a na přístavbě ZŠ. Pozvánku naleznete zde 


Informace o žácích přijatých k zájmovému vzdělávání
23.05.2023

ve školním roce 2023/24 naleznete v části Dokumenty/Školní družina, na úřední desce školy a také na tomto odkazu


Seznam přijatých žáků
25.04.2023

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 zde.


Podávání přihlášek do školní družiny
27.03.2023

pro školní rok 2023/2024 bude probíhat bude probíhat ve dnech 9. - 11. 5. 2023 vždy od 15:30 do 17:00 v budově přístavby ZŠ Heřmanův Městec, vchod z Jiráskovy ulice. Zákonný zástupce obdrží registrační číslo a další informace. Přihlášky podané jiným způsobem nebo mimo tento termín není možné akceptovat.

Děkuji za spolupráci.

Bc. Miroslava Kynclová


Zápis do 1. ročníku
04.03.2023

Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim se uskuteční 3. a 4. dubna 2023. Informace k zápisu naleznete zde


Provoz školní družiny v době školních prázdnin
14.02.2023

K zájmovému vzdělávání ve školní družině během jarních prázdnin se přihlásili pouze dva žáci, a proto bude školní družina v době jarních prázdnin, tj. 6. 3. – 10. 3. 2023 uzavřena.