Archív aktualit - ZŠ Heřmanův Městec

Sdělení školní družiny
15.05.2020

Vážení rodiče, prosím, ve dnech 18. - 20. 5. 2020 od 15-18 hodin si vyzvedněte věci Vašich dětí ze ŠD na Staré radnici. Bude také probíhat vrácení vybraných peněz za kino a výlet za všechna oddělení.

Bc. M. Kynclová, vedoucí vychovatelka


Seznam přijatých žáků
29.04.2020

do prvního ročníku 2020/21 najdete na úřední desce školy, sekce dokumenty/úřední deska nebo přímo zde


Vyzvedávání zápisových lístků pro vycházející žáky
16.04.2020

Zápisové lístky si mohou vyzvednout zákonní zástupci žáka proti podpisu ve čtvrtek 16. 4. 2020 a v pátek 17. 4. 2020 vždy mezi 9.00 - 11.00 v kabinetu vých. poradce (přízemí hlavní budovy školy), případně během příštího týdne v pondělí 20. 4. 2020 a v úterý 21. 4. 2020 mezi 15.00 a 16.00. Pokud vám dané termíny a časy nevyhovují, je možné se domluvit individuálně na emailu : moravcoval@zshm.cz.


Poplatek za školní družinu
02.04.2020

Vážení rodiče,

po skončení mimořádného opatření Vlády ČR, v jehož důsledku je uzavřena školní družina, Vám bude poplatek za dobu uzavření školní družiny vrácen. O způsobu, částce a době vracení poplatku Vás budeme informovat.


Informace pro strávníky
24.03.2020

Zálohy na stravné do školní jídelny na měsíc duben a květen 2020 není nutné posílat. V případě přeplatku budou prostředky v rámci vyúčtování poslány zpět na Váš účet v červenci 2020.


Zrušení plánovaných akcí
17.03.2020

Vzheldem k nařízení vlády se neuskuteční plánované akce: Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a setkání rodičů na téma: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Děkujeme za pochopení


Omezení vstupu do budovy
24.01.2020

Od soboty 25. 1. 2020 bude omezen vstup do školní budovy  z náměstí. Z důvodu stavebních oprav budovy školy bude až do odvolání uzavřen vchod od městské policie. Prosím dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu před školou. Děkujeme za pochopení.


Výsledky voleb do školské rady
08.01.2020

naleznete zde.


Volby do školské rady
06.12.2019

V úterý 7.1.2020 proběhnou doplňovací volby zástupců rodičů  do školské rady v čase 15,30-17,00. Podrobný leták zde.


Školní kolo Dějepisné olympiády
06.12.2019

Koncem listopadu změřili žáci 8. a 9. ročníků své znalosti ve školním kole olympiády z dějepisu. Poměrně obtížné téma letošního ročníku související se vznikem naší republiky pod názvem „Dlouhé století se loučí“ čekalo na 22 účastníků. S velkým náskokem (se ztrátou pouze 3 bodů) zvítězil David Vávra ze třídy 9.C. Dalšími úspěšnými řešitelkami byla Sára Brandsteinová z 9.B, Kateřina Kopecká a Johana Handlířová, obě z 9.A. V okresním kole nás budou reprezentovat D. Vávra, S. Brandsteinová a K. Kopecká.