Archív aktualit - ZŠ Heřmanův Městec

Provoz školní družiny v době jarních prázdnin 11. 3. 2024 – 15. 3. 202
20.02.2024

podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání vykonává školní družina činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitelka přerušit činnost družiny v době školních prázdnin (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání) a ředitelského volna (§ 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále jen školského zákona). V době mimo vyučování (školní prázdniny, ředitelské volno) nebude poskytováno školní stravování, žáci si mohou zakoupit oběd v ceně nedotovaného oběda, tedy 67,- Kč (§ 119 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, § 117 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 školského zákona).

Zřizovatel Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim souhlasí s omezením provozu nebo uzavřením ŠD pro nedostatek žáků během prázdninového provozu o vedlejších prázdninách a dnech ředitelského volna:

15 a více závazně přihlášených a přítomných žáků:

zachovat celodenní provoz ŠD - provozní doba od 6. 15 do 16. 30 hodin

žáci si mohou zakoupit oběd v ceně nedotovaného oběda

14 a méně žáků: ŠD uzavřít

K zájmovému vzdělávání ve školní družině během jarních prázdnin 11. 3. 2024 – 15. 3. 2024 se přihlásil pouze jeden žák, a proto bude školní družina v době jarních prázdnin 11. 3. 2024 – 15. 3. 2024 uzavřena.

 

V Heřmanově Městci dne 20. 2. 2024

Mgr. Jana Šindelářová, MBA

ředitelka školy


Přednášku spojená s besedou na téma Přípravná třída.
05.02.2024

Beseda se uskuteční v pondělí 26. 2. 2024 od 15. 30 hodin v jazykové učebně v přízemí nově zrekonstruované budovy školy. Další informace naleznete na letáku


Provoz školní družiny v době školních prázdnin
05.02.2024

Podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání vykonává školní družina činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitelka přerušit činnost družiny v době školních prázdnin (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání) a ředitelského volna (§ 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále jen školského zákona). V době mimo vyučování (školní prázdniny, ředitelské volno) nebude poskytováno školní stravování, žáci si mohou zakoupit oběd v ceně nedotovaného oběda, tedy 67,- Kč (§ 119 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, § 117 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 školského zákona).

Zřizovatel Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim souhlasí s omezením provozu nebo uzavřením ŠD pro nedostatek žáků během prázdninového provozu o vedlejších prázdninách a dnech ředitelského volna:

  • 15 a více závazně přihlášených a přítomných žáků:

                                zachovat celodenní provoz ŠD - provozní doba od 6. 15 do 16. 30 hodin

                                žáci si mohou zakoupit oběd v ceně nedotovaného oběda

  • 14 a méně žáků:        ŠD uzavřít

K zájmovému vzdělávání ve školní družině během jarních prázdnin může zákonný zástupce přihlásit žáka 1. stupně ZŠ nejpozději 19. 2. 2024.

 

V Heřmanově Městci dne 5. 2. 2024

 

Mgr. Jana Šindelářová, MBA

ředitelka školy

 


Mediální seminář vydává své první Školní okénko! 
10.12.2023

My, žáci 6. ročníku, se v mediálním semináři nejen seznamujeme se světem médií, kriticky čteme různé typy textů, interpretujeme a ověřujeme zdroje, ale také sami své texty tvoříme! Hledáme, zjišťujeme, píšeme, opravujeme, graficky zpracováváme a hlavně spolupracujeme. Pro školní časopis jsme vymysleli název Školní okénko. A co v něm najdete? Dozvíte se přímo zde. 

A samotný časopis si můžete prohlédnout 568_skolni-okenko.pdf (zshermanuvmestec.cz)


Informace k přijímacímu řízení na SŠ
10.12.2023

 najdete na https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html


Přijďte na Burzu středních škol!
14.11.2023

Ve čtvrtek 23. 11. od 15:15 hodin se v prostorách školy bude konat Burza škol. Na této akci se představí 20 středních škol z našeho regionu, které vám poskytnou informace o možnostech dalšího vzdělávání. Akce je určena zejména pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče, ale vítáni jsou samozřejmě všichni. Součástí bude i schůzka rodičů vycházejících žáků s kariérovou poradkyní.

Plakát si můžete prohlédnout pod tímto odkazem


Školní družina a prázdniny
03.10.2022

Vážení rodiče,

v době podzimních prázdnin je školní družina od 26. 10. do 27. 10. 2022 uzavřena.

Na pátek 18. 11. 2022 je vyhlášeno ředitelské volno. V případě potřeby můžete přihlásit žáka 1. stupně na tento den do školní družiny, nejpozději však 4. 11. 2022. Přihláška k zájmovému vzdělávání v době ředitelského volna je dostupná na internetových stránkách školy. Přihlášky přijímá ředitelka školy e – mailem skola@zshm.cz nebo osobně v ředitelně školy.

Školní stravování pro takto přihlášené děti je možné za cenu nedotovaného oběda.

V případě, že se přihlásí 14 a méně dětí, bude školní družina uzavřena. Informace o provozu školní družiny budou zveřejněny nejpozději 7. 11. 2022 na internetových stránkách školy.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkné dny.

Mgr. Jana Šindelářová, MBA


Seminář pro rodiče
29.09.2022

na téma Děti a technologie, se koná v pondělí  31. října 2022 od 16,00 hodin v hlavní budově školy. Srdečně zveme všechny zájemce.


Rozdělení dětí do školní družiny
25.08.2022

nejdete v části Školní družina/Informace o družině 2022-2023 nebo na tomto odkazu.


Zapomenuté oblečení a přezůvky
29.06.2022

je možné si vyzvednout každý pracovní den v dopoledních hodinách ve vestibulu  školy do 31. července. Poté budou věnovány charitě.