Archív aktualit - ZŠ Heřmanův Městec

Ředitelské volno
11.12.2018

Připomínáme, že ve čtvrtek 3.1.2019 a v pátek 4.1.2019 žáci nejdou do školy. Na tyto dny vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno.


Dějepisná olympiáda
29.11.2018

22. 11. 2018 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády pro 8. a 9. ročníky, v němž si poměřilo své znalosti celkem 26 žáků. Nejlepšími řešiteli zadaných úkolů se stali Petra Polgárová z 9. C, Tomáš Kachlík z 9. B a David Vávra z 8. C. Všichni tři postupují do okresního kola, které se bude konat v lednu 2019. Gratulujeme k úspěchu!


Nabídka anglických knih
21.11.2018

Ve středu 28.11. budou mít děti možnost ve škole zakoupit knihy v angličtině. Jedná se o populárně-naučnou literaturu pro děti a mládež. Prodejní výstavku mohou děti navšívit v druhém patře hlavní budovy od čtvrté do šesté vyučovací hodiny. Vážní zájemci si mohou přinést peníze do školy či vybranou knihu objednat a zaplatit později.


Informace k lyžařským kurzům
19.10.2018

letošních sedmých ročníků naleznete zde pro kurz pořádaný v lednu a pro kurz pořádaný v březnu zde.


Schůzka třídních důvěrníků
08.10.2018

SRPŠ se koná v úterý 16.10.2018 od 16,30 v učebně 7.C.


Schůzka rodičů vycházejících žáků
05.10.2018

 se zástupci SŠ a SOU se bude konat ve čtvrtek 29.11.2018 v 15.15 ve školní jídelně ZŠ Heřmanův Městec. Zároveň budou rodičům i žákům podány informace o přijímacím řízení na SŠ a SOU.


Stravování na začátku školního roku
02.08.2018

Žákům a učitelům základní školy jsou hromadně přihlášeny obědy od úterý 4. září podle stravovacích zvyklostí nastavených v minulém školním roce. Pokud mají zájem o obědy již 3.září, mohou si je individuálně přihlásit.

VÝDEJ OBĚDŮ PRVNÍ DEN ŠKOLY BUDE JIŽ OD 9:45 DO 12:00 HOD !!!!!!!!


Poslední den školního roku
19.06.2018

tj.v  pátek 29.6.2018 se vaří pouze pro přihlášené strávníky. Všichni máte oběd odhlášen. Kdo má v den vysvědčení zájem o oběd, musí si ho v objednacím boxu, po internetu nebo osobně u vedoucí ŠJ přihlásit, nejpozději do úterý 26.6.2018


Setkání rodičů žáků budoucího 1. ročníku
14.05.2018

se koná ve čtvrtek 24. května 2018  v 15,00  v budově přístavby ZŠ. Rodiče se seznámí s konkrétními učiteli i třídami, které budou děti navštěvovat. Obdrží důležité informace a přihlášky pro pobyt ve školní družině.


Přihlášky do ŠD pro rok 2018/19
14.05.2018

V současné době jsou vydávány zápisní lístky, které je potřeba odevzdat vedoucí vychovatelce  Bc. M. Kynclové nejpozději do pondělí 4.6.2018.

Přihlášku naleznete v sekci Dokumenty/Školní družina nebo přímo zde.